a

ŠVP ZV, ŠVP ZŠS

Školní vzdělávací program Učíme se pro život I., Učíme se pro život II. je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

a

ŠVP ŠD

Školní vzdělávací program Učíme se hrou je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

a

ŠVP DD

Školní vzdělávací program dětského domova je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

a

Organizace školního roku 2022-2023


Školní řád


Vnitřní řád ŠD


Vnitřní řád DD


Výroční zpráva 2020 – 2021


Plán ICT 2021/2022


Organizační schema DD a ZŠ Vizovice