dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice informuje zákonné zástupce a osoby odpovědné za výchovu o aktualizaci Vnitřního řádu dětského domova a Školního vzdělávacího programu dětského domova. Oba dokumenty jsou k dispozici na stránkách v sekci DOKUMENTY, nebo k dispozici v dětském domově.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení