Výchovný poradce – Mgr. Jana Gajzurová

Kontakt: 577 452 423

Konzultační hodiny: pondělí od 15.30 hod, po předchozí domluvě.