Vychovatelka školní družiny – Mgr. Jana Cholastová

Kontakt: 577 452 423

K výchově žáků ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. Ředitel školy vydává také vnitřní řád ŠD. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. 

Organizace dne

6:30 – 7:55 

 ranní blok 

11:35 – 15:30    

odpolední blok

12:30 – 13:30oběd
13:30 – 14:00odpočinková činnost
14:00 – 14:30

rekreační a zájmová činnost

14:30 – 15:00

rekreační činnost

15:00 – 15:30

individuální příprava na vyučování

15:30

ukončení provozu