Schránka Důvěry

Možná tě trápí nějaký problém nebo ti něco leží v hlavě

a nemáš odvahu obrátit se na někoho z dospělých osobně …

Právě proto jsme zřídili e-schránku důvěry.

E-schránka důvěry je pro všechny ostatní anonymní. Tvoje zpráva se zobrazí pouze řediteli.