VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKYSnížení vlhkosti hlavní budovy

K uvedené veřejné zakázce bylo podáno vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz č.1 a zároveň se prodlužuje lhůta pro podání nabídky do 1.7.2024 v 8:00 hod.