Tvůrce těchto internetových stránek prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu. Uživatelům tedy nejsou záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit.

Struktura informací na stránkách by měla zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. Zohledněna je přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňoval všechny zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, a je nezávislý na použitém výstupním zařízení. Velikost písma se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Stránky jsou přístupné i po vypnutí javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

Některé informace jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát nepodporuje. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Kontakt:

ddzsvizovice@centrum.cz