dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Univerzální obrázek

Učení do života

PROJEKT V REALIZACI

Datum zahájení: 1.9.2022

Datum ukončení: 31.8.2024

Projekt je zaměřen na témata: společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

AKTIVITY PROJEKTU:

  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod
a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

  • Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce základním školám a podpořit tak žáky základních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školním družině, nebo školním klubu) při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení