dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Univerzální obrázek

Pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky

Projekt – pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 jsme příjemci podpory finančních prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finanční prostředky  budou použity na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Cílem je, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. 

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení