dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Univerzální obrázek

Pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií

Projekt – pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 jsme příjemci podpory finančních prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU. Finanční prostředky  budou použity na pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení