dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

granty1

Paprsek

PROJEKT UKONČEN

Dosáhli jsme na evropské peníze – Paprsek

Základní údaje

Základní škola při Dětském domově Vizovice realizuje projekt „PAPRSEK“ v rámci programu Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR – SR. Dětský domov již léta usiluje o celkové zkvalitnění života dětí, který je bezesporu potřeba naplňovat po všech stránkách. Paprsek je proto určen pro děti z rodin, pro které je prakticky nemožné poznat své vzdálenější okolí, popřípadě tam navázat kontakty. Partnerem programu je 2. Základná škola Vrbové ze Slovenska. Projekt umožňuje navázání a rozvíjení česko-slovenských vztahů s partnerskou školou, pořádání poznávacích pobytů na Slovensku zaměřených na společné plánování volnočasových, sportovních, výchovně-vzdělávacích činností. Mezi výstupy mimo jiné patří pobyt slovenských partnerů v České republice a poznávání kulturních, přírodních památek Zlínského kraje, výuka slovenského jazyka, zpracování informací o navštívených místech Slovenska. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Zlínským krajem. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. www.rra-vychodnimorava.cz

Poznávací pobyty projektu

V průběhu realizace projektu Paprsek jsme navštívili se svými slovenskými kamarády zajímavá místa – Zuberec, Terchovou, Vizovice a Piešťany. Ve fotogalerii si s námi můžete obrazem připomenout tyto hezké chvíle.

Český PAPRSEK

Je příjemné se dnes ohlédnout za celým projektem s vědomím, že nezapadl do vzpomínek. Žije již svým vlastním životem. Děti si emailují, posílájí si dárky, plánují další společné akce. Pokud se chcete více dozvědět o průběhu realizace projektu „PAPRSEK“.
Podívejte se na domovské stránky – www.paprsek.wbs.cz

Slovenský PAPRSEK

Dětský domov a Základní škola Vizovice v spolupráci se Základnou školou Komenského 2 Vrbové vytvořily společný projekt „PAPRSEK“ financovaný ze zdrojů EU. Cílem projektu je vzájemná spolupráce v oblasti kulturního, sociálního a sportovního rozvoje dětí a mládeže. Dalej se tento projekt podílel na rozvoji výchovně – vzdělávacích a rekreačních aktivit dětí. Naplnění programu projektu se začalo poznáváním krás Slovenska a pokračovalo v Česku v Zlínském kraji. Více podrobností na – www.2zs-vrbove.szm.sk

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení