dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

ALBERT

Nadační Fond Albert

PROJEKT V REALIZACI

Nadační fond Albert byl zřízen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Toto poslání je naplňováno prostřednictvím pravidelného grantování a realizací vlastních projektů. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.

Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za podporu

Hello everybody! Anglický jazyk je v současné době všude kolem nás a jeho znalost je u většiny pracovních pozic považována za samozřejmost. Důležitost ovládání tohoto jazyka vnímají již i samotné děti, proto jsou nadšené, že se mohou naučit něco navíc. Učí se zejména to, co je zajímá a co v praxi využijí. To zastává i nová paní lektorka Iva, která se snaží spojit příjemné s užitečným. U každého dítěte sleduje oblast jeho zájmu a prostřednictvím různých metod výuky naše mladé angličtináře přirozeně sbližuje s novými slovíčky a frázemi.

Za poslední rok jsme u dětí zaznamenali větší schopnost plynně se domluvit jak s lektorkou, tak s jinými anglicky mluvícími lidmi, se kterými se děti dostaly do kontaktu. Děti nyní rády sledují videa s anglicky hovořícími fotbalisty. Největší radost však mají, když porozumí anglické písničce a mohou se tím pochlubit tetám i kamarádům. Zlepšení a udržení výborného prospěchu je jen příjemný bonus.

Toto individuální i skupinové doučování, které má v našem dětském domově již dlouholetou tradici, by však nemohlo být realizováno bez štědré finanční podpory Nadačního fondu Albert a jeho projektu „Bertík pomáhá 2018“. Chceme Vám proto i touto cestou vzkázat srdečné poděkování!

Děti z DD a ZŠ Vizovice

Stejně jako český jazyk je dnes v našich zeměpisných šířkách rozšířen i jazyk anglický. Při účasti na pracovním pohovoru, při cestě na dovolenou, či při návštěvě hlavního města, tam všude je angličtina potřebná. V určitých odvětvích by se dalo říci i nezbytně nutná. Již na základních školách dnešní generace dětí dostává řádný základ pro zdárné zvládnutí domluvení se tímto jazykem. Ne všichni však máme nadání na jazyky a tak potřebujeme pomoci od ostatních, aby nás přivedli na správný systém, jak si „angličtinu“ osvojit a dokázat ji brát jako pomocníka a ne nepřítele, který nám znepříjemňuje život. To, a spousta dalších důvodů vedla k zabojování o získání příspěvku u Nadačního fondu Albert, který nakonec vybral mezi ty, kterým přispěje také Dětský domov a Základní školu Vizovice a částkou 16000,-Kč umožnil místním dětem, aby si prostřednictvím pravidelného kroužku anglického jazyka zafixovaly základy tohoto jazyka. Velké poděkování patří lektorce, paní Kamile Solanské, která za dětmi pravidelně dochází a pomáhá jim, jak se slovní zásobou, tak s orientací ve složitém anglickém časování a především s intenzivní přípravou na maturitní zkoušku z anglického jazyka. Tímto bychom chtěli vyjádřit velký dík, jak Nadačnímu fondu Albert, který nám již po několikáté na kroužek „angličtiny“ přispívá, tak lektorce za její trpělivou práci.

Vděčné děti z DD a ZŠ Vizovice

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení