dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

logo_nadace_final

Hravé učení

Projekt – HRAVÉ UČENÍ

„Tento projekt byl finančně podpořen Nadací SYNOT zřizovanou senátorem Ivo Valentou.“

Dne 24.10.2019 nám byl schválen projekt s názvem Hravé učení.

Získali jsme tak finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami tak umožníme aktivně pracovat s moderními technickými a výukovými prostředky. V novém předmětu Informatika na druhém stupni pomocné třídy (žáci se středně těžkým mentálním postižením) ZŠP Vizovice získají potřebné schopnosti a dovednosti při používání ICT a bude jim umožněno plnohodnotné zapojení do vyučovacího procesu a zábavnějších forem učení. Projekt nám umožní také relaxaci a odpočinek dětí mezi výukou.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení