dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Univerzální obrázek

Doučování žáků – covid-19

Projekt – doučování žáků – covid-19 

Od 1.1.2023 jsme opět v rámci Národního plánu obnovy příjemci podpory finančních prostředků fondu Evropské unie na realizaci doučování žáků v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19. 

Tato aktivita zahrnuje přímou pedagogickou činnost spočívající v doučování žáků školy, jejíž činnost vykonává zaměstnavatel, ohrožených školním neúspěchem, spočívající zejména v pomoci žákům s přípravou na vyučování a dále činnosti spojené s přímou pedagogickou činností. Doučování bude probíhat od 1.1.2023 do 30.6.2023 naši základní škole ve Vizovicích.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení