dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Doučování žáků – covid-19

Projekt – doučování žáků – covid-19  Od 1.1.2022 jsme příjemci podpory finančních prostředků fondu Evropské unie na

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení