dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Aktualizace vnitřních řádů

Ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice informuje zákonné zástupce a osoby odpovědné za výchovu

Vyčisti les

Prázdné plastové lahve, pneumatiky, obaly od tyčinek, bonbonů a čokolád, sklo, nápojové kartony, plechovky, igelitové

NF Albert nám pomáhá

V uplynulém roce jsme pro naše děti zajistili doučování a zároveň psychoterapeutickou péči, a to díky

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení