dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

fotoDDZSVizovice2

NF Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme

Pomáháme dětem z dětského domova vrátit jiskru do jejich očí

Díky projektu byl od 21. do 23. 4. 2023 zorganizován víkendový pobyt pro 12 dětí z našeho dětského domova. Vše bylo pod vedením pana psychoterapeuta a ve spolupráci se dvěmi vychovatelkami.
Po celou dobu byly děti v přírodě. Byly zorganizovány dvě výpravy, kde děti mohly trénovat svoji vytrvalost. Při večerních setkáních u ohně byla vytvořena příležitost pro sdílení všech dětí, komunikování jejich přání, potřeb, emocí. Mezi největší přínosy řadíme rozvoj komunikace pocitů
a emocí u každého dítěte ve vztahu k ostatním dětem i dospělým. Při víkendovém setkání dětí
s panem psychoterapeutem i vychovatelkami bylo dostatek prostoru pro vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohly mluvit o svých radostech i strastech. Pod vedením pana psychoterapeuta si děti mohly zvědomit své emoce jako je strach, smutek nebo vztek. Mluvily o svých plánech, měly příležitost do detailů přemýšlet o své budoucnosti.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení