dětský domov

pro děti bez závažných
poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

táborRadost2

Volnočasové aktivity našich dětí od Nadace Terezy Maxové dětem

Díky nadačnímu příspěvku od ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem jsme mohli pokrýt výdaje na část volnočasových aktivit našich dětí. Nadační příspěvek byl využit na uhrazení letního tábora pro dva sourozence. Dále také na uhrazení členského poplatku ve fotbalovém klubu SK Vizovice v roce 2021 pro jednoho chlapce z našeho dětského domova. Díky příspěvku tak děti mohly být součástí volnočasových aktivit, které podpořily jejich psychický i fyzický rozvoj. V rámci letního tábora i tréninků mohli saturovat potřebu sociálního kontaktu, která jim chyběla z důvodu izolace v období pandemie Covid-19. Děti přijely nadšené, se spoustou pěkných vzpomínek a přátelství. 

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení