dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Vyčisti les

Prázdné plastové lahve, pneumatiky, obaly od tyčinek, bonbonů a čokolád, sklo, nápojové kartony, plechovky, igelitové

NF Albert nám pomáhá

V uplynulém roce jsme pro naše děti zajistili doučování a zároveň psychoterapeutickou péči, a to díky

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení