dětský domov

pro děti bez závažných
poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

Desatero pro primární prevenci

Zapojili jsme se do projektu Desatero pro primární prevenci. Zapojeny jsou děti jak z dětského odmova, tak i ze školy.

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení