dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Adventní tradice

Dnes proběhl na naší škole projektový den, věnovaný období Adventu. Školou se linula vůně pečeného

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení