Dokumenty

Vnitřní řád DD a ZŠ Vizovice

myuploads/Vnitřní_řád_DD_a_ZŠ_Vizovice_24.pdf

Organizace školního roku 2019-2020

myuploads/Organizace_školního_roku_2019_20.pdf

ŠVP
Školní vzdělávací program Učíme se pro život I., Učíme se pro život II., Cesta k poznání je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí 
u ředitelky.

ŠVP ŠD
Školní vzdělávací program ŠD s názvem Učíme se hrou je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

ŠVP DD
Školní vzdělávací program DD s názvem Přes obtíže ke hvězdám je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

Školní řád

myuploads/Školní_řád.pdf

Vnitřní řád ŠD

myuploads/Vnitřní_řád_ŠD.pdf

Vnitřní řád DD je zveřejněn v budově dětského domova a k nahlédnutí u ředitelky.

Výroční zpráva 2017/2018

myuploads/Výroční_zpráva_2017_2018.pdf

Plán ICT 2018/2019

myuploads/ICT_plán_školy_2018_2019.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona

myuploads/VZ_o_poskytování_informcí_podle_106_1999_Sb.pdf

Organizační schema DD a ZŠ Vizovice

myuploads/Organizacni_schema_DD_a_ZS_Vizo.pdf