Dokumenty

Organizace školního roku 2020-2021

myuploads/Organizace_skolniho_roku_2020_21.pdf

ŠVP
Školní vzdělávací program Učíme se pro život I., Učíme se pro život II., Cesta k poznání je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí 
u ředitelky.

ŠVP ŠD
Školní vzdělávací program ŠD s názvem Učíme se hrou je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

ŠVP DD
Školní vzdělávací program DD s názvem Přes obtíže ke hvězdám je na vyžádání zpřístupněný k nahlédnutí u ředitelky.

Školní řád

myuploads/Školní_řád.pdf

Vnitřní řád ŠD

myuploads/Vnitřní_řád_ŠD.pdf

Vnitřní řád DD 

Vnitřní_řád_DD_a_ZŠ_Vizovice_1_5.pdf

Výroční zpráva 2020/2021

myuploads/Výroční_zpráva_2020_2021.pdf

Výroční zpráva 2019/2020

myuploads/Výroční_zpráva_2019_2020.pdf

Plán ICT 2021/2022

myuploads/ICT_plán_školy_a_dětského_domova.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona

myuploads/VZ_o_poskytování_informcí_podle_. rok 2019.pdf

 

Organizační schema DD a ZŠ Vizovice

myuploads/Organizacni_schema_DD_a_ZS_Vizo.pdf