dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Aktualizace vnitřních řádů

Ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice informuje zákonné zástupce a osoby odpovědné za výchovu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení