dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Kontakt

Ředitel: Mgr. Eva Bůžková 774 444 380 Adresa: Dětský domov a Základní škola Vizovice 3. května

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení