dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

411240861_7224484960935349_4531594138808109043_n

Vánoční besídka

Vánoční besídka ve škole je vždy krásná a emotivní. Soustředění, relaxace, opakování textů, doping v podobě cukroví…Každý jsme přípravu na vánoční besídku pojali po svém. Při prvních tónech koled z nás tréma spadla a podali jsme výkon, který byl odměněn velkým potleskem. Úsměvy v publiku, i slzičky v očích, nás utvrdily v tom, že se nám vystoupení povedlo.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení