dětský domov

pro děti bez závažných
poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Výstřižek

Mladý zdravotník

Na portálu Mladyzdravotnik.cz se děti naučí:

– jak poskytnout první pomoc při různých zdravotních problémech,

– jaké jsou nejčastější úrazy a jak na ně reagovat,

– jak zvládnout situace, kdy je nutné rychle jednat.

– jak použít různé pomůcky pro poskytnutí první pomoci.

Děti i vychovatelé tam najdou

– psané a obrázkové návody na poskytnutí pomoci, 

– články s tématikou ochrany zdraví, 

– interaktivní kvízy a testy ověřující znalosti první pomoci,

– hry pro děti ověřující znalosti první pomoci a mnohé další.

Sdílet příspěvek

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení