dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Navštívil nás Mikuláš

To, co na nás čekalo při příchodu do školy, nahnalo obavy i těm nejstatečnějším z

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení