dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Jablíčkový den

Bylo – nebylo jedno Jablíčkové království. My jsme v něm strávili dnešní dopoledne. Zpívali jsme,

Letní sportovní výzva

Zapojení do letní sportovní výzvy nás motivovalo k ještě aktivnějším prázdninám! Celé léto jsme sportovali

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení