dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Emil pomáhá

Jééé, kůň! To si asi říkali kolemjdoucí, když na zahradě našeho dětského domova viděli koníky.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení