dětský domov

pro děti bez závažných poruch chování

základní škola

pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

školní družina

kontakt

základní informace

Malá kopaná

Dnes jsme reprezentovali náš DD na turnaji v malé kopané. Z devíti zúčastněných DD jsme

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení