Doučování žáků - covid-19

Projekt - doučování žáků - covid-19 

Od 1.1.2022 jsme příjemci podpory finančních prostředků fondu Evropské unie na realizaci doučování žáků v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené pandemií covid-19. 

Tato aktivita zahrnuje přímou pedagogickou činnost spočívající v doučování žáků školy, jejíž činnost vykonává zaměstnavatel, ohrožených školním neúspěchem, spočívající zejména v pomoci žákům s přípravou na vyučování a dále činnosti spojené s přímou pedagogickou činností. Doučování bude probíhat od 1.1.2022 do 30.6.2022 naši základní škole ve Vizovicích.