Všeminění, aneb pomáháme s úsměvem

PROJEKT UKONČEN
Název mikroprojektu: Všeminění aneb Pomáháme s úsměvem

Registrační číslo: CZ/FMP.10/0291

 

Projekt si klade za cíl založit dlouhodobou spolupráci mezi dětskými domovy a občanským sdružením s ohledem na odbourávání kulturně-společenských bariér a posilnění kontaktů obyvatel v příhraničí v oblasti společenského života dětí z dětských domovů a jejich následnou podporu.

 

Tiskové zprávy

Projekt „Všeminění aneb Pomáháme s úsměvem“ je realizovaný za podpory