Aktualizace vnitřních řádů

Ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice informuje zákonné zástupce a osoby odpovědné za výchovu o aktualizaci Vnitřního řádu dětského domova a Školního vzdělávacího programu