Kvalitně vzděláváme žáky s autismem - PAS

25.04.2018

Kvalitně vzděláváme žáky s autismem - PAS

Dnes jsme obdrželi krásný dopis od krajské koordinátorky pro PAS ve ZK, která byla v naší základní škole na kontrole námi poskytovaného vzdělání žákyni s autismem. Musíme se pochválit a dát rodičům těchto dětí na vědomí, že se nemusí bát k nám dítě umístit. Vzděláváme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Text dopisu zveřejňujeme:

Vážená paní ředitelko, ve čtvrtek 19. 4. 2018 jsem byla na výjezdu ve Vaší škole a ráda bych touto cestou poděkovala paní učitelce a paní asistentce za velmi dobrou práci s žákyní s PAS. Obě pedagožky pracují s dívkou na vysoké odborné úrovni, připravují pro ni pomůcky dle jejích individuálních potřeb, pracují dle Doporučení pro vzdělávání a mají citlivý přístup k dívce. Dívka se ve třídě cítí spokojená, udělala výrazný pokrok ve všech sledovaných oblastech a chodí do školy ráda. Takovéto děkovné dopisy nepíši téměř vůbec, ale jsem ráda, že v případě paní učitelky a paní asistentky mohu udělat vyjímku.

Vážíme si těchto slov a děkujeme za slova chvály.