PETR GAZDÍK SE SETKAL S ŘEDITELI DĚTSKÝCH DOMOVŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

20.03.2017

VIZOVICE - Pracovní setkání ředitelů dětských domovů Zlínského kraje věnované aktuálním otázkám institucionální výchovy v regionu se uskutečnilo za účasti radního pro školství Petra Gazdíka v objektu Dětského domova a Základní školy Vizovice.

„Zlínský kraj v zajištění institucionální péče předběhl dobu, protože v letech 2006 -2008 investoval 180 milionů korun do modernizace sítě dětských domovů, které mají charakter malých rodinných buněk s kapacitou průměrně 16 míst. Ačkoliv je snaha v maximální míře umisťovat děti do pěstounské péče, ne vždy je to možné vzhledem k různé míře zdravotního postižení dětí. Ve Zlínském kraji je 12 dětských domovů, jejichž kapacita je 294 míst, zaplněno je 244, tedy 83 procent,“ informoval radní pro školství Petr Gazdík.

„Všichni bychom si přáli, aby dětské domovy nebyly vůbec zapotřebí a aby děti vyrůstaly v dobře fungujících rodinách, bohužel ne vždy je to možné. Řada dětí je kvůli svému zdravotnímu hendikepu neumístitelná v pěstounské péči, a proto ústavní péče musí být garantována. Dobrou zprávou je, že z hlediska personálního i technického jsou domovy ve Zlínském kraji na velmi vysoké úrovni,“ dodal radní Petr Gazdík.

Setkání s řediteli dětských domovů se zúčastnil také vedoucí odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Stanislav Minařík.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

Galerie PETR GAZDÍK SE SETKAL S ŘEDITELI DĚTSKÝCH DOMOVŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

PETR GAZDÍK SE SETKAL S ŘEDITELI DĚTSKÝCH DOMOVŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE