Obnovení provozu ZŠ od 12. 4. 2021 a přechod na prezenční výuku

08.04.2021

Z důvodu uvolňování mimořádných opatření je od 12. 4. 2021 povolena prezenční výuka všech žáků naší školy.

Prezenční výuka bude probíhat ve stávajících třídách za dodržení hygienických opatření. V provozu bude také školní družina.

Sledujte prosím nadále webové stránky naší školy – www.ddzsvizovice.cz  . Informace na tel.: 774 444 380, 774 444 390.