Mimořádné opatření - zrušení výuky na základních školách, žádost o ošeřovné při péči o dítě do 10 let, informace DD

10.03.2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 žádáme o co největší eliminaci návštěv našeho zařízení. Kontakty s rodinou přednostně prosím zajišťujte přes telefon, který mají děti kdykoli k dispozici nebo přes jiná elektronická zařízení (notebooky, tablety).

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se z rozhodnutí vlády ČR od 11.3.2020 ruší veškerá výuka a činnost školní družiny na naší škole do odvolání. Sledujte prosím webové stránky naší školy – www.ddzsvizovice.cz  . Informace na tel.: 774 444 380, 774 444 390.

Na základě rozhodnutí vlády, o uzavření základních, středních a vysokých škol, Vám v příloze zveřejňujeme k dalšímu využití tiskopis – Příloha č. 1  - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Podle § 39 odst. 1 písm b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Při péči o jedno dítě se může vystřídat více oprávněných a nárok na ošetřovné při vystřídání se uplatňuje tiskopisem – Příloha č. 2  - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento díl slouží pro uplatnění nároku v případě převzetí dítěte do péče jiným oprávněným, který vám v příloze zasíláme a který škola rovněž musí potvrdit.

Žádost o ošetřovné se vydává v budově Dětského domova, 3. května 528, Vizovice v době od pondělí do pátku vždy od 8.00 hod do 15.00 hod. V jinou dobu možno po domluvě na tel: 774 444 380.

Informace https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Příloha č. 1 myuploads/Příloha_č. 1 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf

Příloha č. 2 myuploads/Příloha_č. 2 - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského-dětského zařízení -školy.pdf