Hledáte správnou školu pro své dítě s postižením? Kontaktujte nás.

30.11.-0001

ROZHODUJETE SE, KAM ZAPSAT DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO 1. TŘÍDY? U nás zápis od 6.4 do 30.4.2020

S nadcházejícím nástupem předškoláčků do školy začne každý rodič řešit otázku, jaký způsob vzdělávání je pro jeho dítě nejlepší. O to těžší je rozhodování pro rodiče, jehož předškoláček má zdravotní omezení. Možná se to týká právě Vás.

V dnešní době je více možností vzdělávání, ale jak vybrat tu správnou cestu? Kdybychom se zeptali přímo budoucího žáčka, co by si od školy přál, určitě by odpověděl, že spolužáky a kamarády, se kterými bude legrace o přestávkách a aby bylo ve škole úspěšné.

Pro děti s touto odpovědí je jako stvořená naše škola, kde jsou děti na stejné lodi, mají podobné starosti a radosti, a proto se berou navzájem takové, jaké jsou. Také učivo je připraveno dítěti tzv. na míru, takže má větší šanci ve vyučování zazářit.

Vážení rodiče,
rádi mezi sebe přivítáme žáčka, který chce školu zvládat bez stresu a tlaku okolí. Chceme, abyste věděli, že vám podáme pomocnou ruku a jsme tu pro vás.

Naše škola s názvem Dětský domov a Základní škola se nachází na Masarykově náměstí 420 ve Vizovicích (v prvním patře budovy ZŠ Vizovice). Má velmi dobrou dopravní dostupnost pro okolní obce; autobusové nádraží je hned naproti školy.

Nabízíme vzdělávání a výchovu žákům s lehkým a středním mentálním postižením, autismem a souběžnými více vadami. Předpokladem pro přijetí je platné doporučení příslušného školského poradenského zařízení, což je speciálně pedagogické centrum.

O Vaše dítě se budou starat odborně vzdělaní učitelé - speciální pedagogové s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výukových i výchovných problémů dětí.

Ve srovnání s běžnými základními školami můžeme nabídnout lepší speciální vybavení – speciální učebnice, pomůcky pro jednodušší a rychlejší pochopení učiva. Vyučuje se speciálními učebními metodami, které jsou vhodné pro konkrétního žáka a jeho potřeby. Ve třídě je také nižší počet žáků a učitel má dost prostoru pro individuální přístup. Za důležité považujeme respektování osobnosti dítěte, posilování sebevědomí a podněcování jeho aktivity. Případně zajišťujeme individuální výuku a individuální vzdělávací plán na základě rozhodnutí speciálně pedagogického centra.

Hlavním cílem školy je, aby se žáci uplatnili v praktickém životě. Je zde zvýšený počet hodin pracovního vyučování a výuka žáků probíhá i ve specializovaných učebnách.
Žákům jsou vytvořeny takové podmínky, aby si mohli zvolit učební obor a budoucí povolání podle svých možností a schopností.

Můžeme nabídnout i ranní a odpolední školní družinu. V odpolední družince žáčci zažívají pocit pohody, legrace a bezpečí. Také mimoškolní aktivity jsou přizpůsobené dětem se speciálními potřebami. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Kuchyně je moderně vybavená a vaří se tam velmi chutně s dodržením požadavků moderní a zdravé výživy.

Škola se zaměřuje hlavně na vytváření přátelské atmosféry, a to jak ve vztazích mezi žáky a učiteli, tak pravidelným informováním rodičů o výchovně vzdělávacím procesu.

Je náročné dlouhodobě pečovat o dítě se zdravotním postižením. Správný výběr školy, spokojenost dítěte ve škole, jeho příprava na další studium a co možná nejvíce samostatný život, to jsou okamžiky, které ovlivní kvalitu života dětí i celých rodin.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

e-mail: ddzsvizovice@centrum.cz
tel. 577 452 423 mobil: 774 444 390