Ředitelské volno z důvodu rekonstrukce elektroinstalace budovy školy

15.08.2019

Ředitelské volno z důvodu rekonstrukce elektroinstalace budovy školy

Na základě zákona 561/2004 Sb. § 24, odst. 2, uděluji volné dny, a to od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019. Školní rok bude zahájen 9. 9. 2019 v 8.00 hod. v budově dětského domova na ulici 3. května 528. Po nezbytně nutnou dobu, dle aktuální situace, bude činnost školy zajištěna v náhradních prostorách, a to v budově dětského domova a KD Vizovice. 

Mgr. Eva Čapková, ředitelka