Úřední deska - Sdělení rodičům

Ředitelka Dětského domova a Základní školy Vizovice informuje zákonné zástupce a osoby odpovědné za výchovu o aktualizaci Vnitřního řádu dětského domova a Školního vzdělávacího programu dětského domova. Oba dokumenty jsou k dispozici na stránkách v sekci DOKUMENTY, nebo k dispozici v dětském domově.